Aelodau Staff    Page is being worked on.

 

Mr Gwyn Lloyd Williams—Pennaeth    

Miss Ceri Wyn Jones—Dirprwy

Mr Gethin Robyns— Pennaeth Cyfnod Allweddol 2

 

Mrs Llinos Biddle – Pennaeth Cyfnod Sylfaen

  

Ms Sharon Roberts—SENCO                                             

Mrs Ffion Taylor— Digidol                                                                               

Mrs Shula Roberts— Cyfnod Sylfaen

Mrs Zara Roberts— Cyfnod Sylfaen

Miss Lea Roberts— Cyfnod Sylfaen

Miss Kara Haynes— Cyfnod Sylfaen

Miss Gemma Williams— Cyfnod Sylfaen 

Miss Delyth Parry— Cyfnod Allweddol 2

Ms Sharon Roberts— Cyfnod Allweddol 2 

Miss Llinos Owen— Cyfnod Allweddol 2 

Mrs Claire Doutch— Cyfnod Allweddol 2

Miss Catherine Tuck – CS / CA2

Staff Ychwanegol

Cyfnod Sylfaen

Mrs Libby Rimmer

Mrs Lisa Jones

Miss Clare Boulton

Miss Maisy Humphreys

Miss Claire Pritchard

Mrs Heddwen Williams

Mrs Anwen Pritchard

Mrs Sarah Sillence

Mrs Vera Hughes

Mrs Carol Ann Jones

Cyfnod Allweddol 2

Ms Emma Jones

Miss Cori Owen

Mrs Lynne Boyd

Miss Lauren Chant

Mrs Heidi Rowlands

Mr Wyn Robertson

Mrs Alice Jones

Miss Ffion Davies

Mrs Ffion Morris-Hall

Staff ‘Auxillary’

Mr Bob Owen

Mrs Sarah Hamblin

Ms Jackie Thomas

Ms Ellen Burnell

Ms Caryl Morris

Ms Donna Staddon

Ms Leonie Jones

Mrs Emma Roberts