Cylch Teulu

Mae Cylch Teulu yn adnodd unigryw a deniadol a gynlluniwyd gan staff Ysgol Llanfawr i helpu i wella cyrhaeddiadpresenoldeb ac ymddygiad ein plant. 

Fel ysgol rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill er mwyn cynorthwyo teuluoedd i dargedu yr hyn sydd yn eu hatal rhag cyraedd potensial y teulu i ddysgu. 

Mae data y Cylch Teulu yn ein galluogi i : 

  • Gael darlun o allu’r teulu i ddysgu fel teulu 
  • Ddarganfod y meusydd mae’r teuluoedd angen cymorth i gefnogi dysgu,  
  • Nodi pa meusydd gall y teulu ddysgu mwy drostynt eu hunain  

Fel ysgol rydyn ni wedi gweithio gydag Edsential am ychydig o flynyddoedd i roi profiadau gwych i deuluoedd, mae rhai o’r teuluoedd rydym wedi gweithio gyda nhw wedi bod yn ‘ Den Building ‘, caiacio, abseilio, dringo, cyfeiriannu, ac adeiladu dodrefn y tu allan.