Ysgol Eco

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen fyd-eang sy’n ymgysylltu â 19.5miliwn o blant ar draws 67 o wledyddsy’n golygu mai hon yw’r rhaglen addysgol fwyaf ar y blaned. Datblygwyd gan y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) ym 1994 ac fe’i cynhelir yng Nghymru gan Gadwch Gymru’n Daclus. 

Mae wedi ei ddylunio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol i’w hysgol a’r gymuned ehangachtra’n datblygu eu sgiliau allweddolyn cynnwys rhifedd a llythrennedd, a chwmpasu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. 

Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru ac mae am ddim i ysgolion Awdurdod Lleol. 

Mae’r rhaglen Eco-Ysgol yng Nghymru yn ymdrin â naw pwnc cydgysylltiedig i helpu ysgolion i ddatblygu dull mwy cyflawn o Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang 

pynciau Eco-Sgolion yw: Sbwriel, Lleihau Gwastraff, Dŵr, Tiroedd Ysgol, Dinasyddiaeth Fyd-eang, Ynni, Bioamrywiaeth, Byw’n Iach a Trafnidiaeth,