Ysgol Iach

Yn 2014 dyfarnwyd y ‘Wobr Ragoriaeth  Ysgolion Iach’ i’r ysgol yng Ngham 6. Ers hynnyein nod yw sicrhau ein bod yn cynnal ar Gam 6. 
 
Rhennir y Cynllun Ysgolion Iach yn 7 categori; Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol, yr Amgylchedd, Bwyd a Ffitrwydd, Hylendid, Datblygiad Personol, Diogelwch a Sylweddau. 
 
Mae’r ysgol yn darparu ystod o gyfleoedd a phrofiadau yn yr holl feysydd hynsydd wedi’u dogfennu yn ein ffeil Ysgol Iach. 
 
Yn Ysgol Llanfawr, mae’r grŵp SNAG yn gweithio ar y categorïau a nodwyd uchod ac yn gosod targedau y maen nhw’n credu y dylai’r ysgol fod yn gweithio arnyn nhw. 
 
Mae’r grŵp SNAG wedi cyflwyno ystod o elfennau cadarnhaol o’r Ysgol Iach i’r ysgol. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys y Daily Mile, siop ffrwythau, HWB, codi arian ar gyfer offer Addysg Gorfforol, y Mainc Mets, canmol plant am focsys cinio iach neu am ddewis pwdin iach yn ystod amser ciniogosod posteri diogelwch haul o amgylch yr ysgol a sefydlu posteri golchi dwylo yn y toiledau. Maent hefyd wedi gwahodd asiantaethau i mewn i’r ysgolion ar gyfer cyflwyniadau a gweithdaimegis yr NSPCC, Paid Cyffwrdd Dweud, yr Urdd, nyrs ysgoladran yr heddlua’r gwasanaeth tân.